Seminarium w Górnej Grupie

Home »  Seminarium w Górnej Grupie

Dom św. Józefa w Górnej Grupie

 

Niższe Seminarium Duchowne w Górnej GrópieSługa Boży kl. now. Leon Hirsz SVD  wstąpił do Niższego Seminarium w Górnej Grupie w 1931 r. Był tam aż do momentu zdania matury w 1939 r. Po maturze złożył podanie o przyjęcie do nowicjatu księży werbistów w Chludowie.

Na początku maja 1923 r. księża werbiści nabywają spalony pałac w Górnej Grupie. Natychmiast zabrano się do jego odbudowy, tak że w pierwsze Boże Narodzenie już obchodzono pasterkę we własnej kaplicy.  Rok 1923 jest więc uważany za rok otwarcia Domu Misyjnego Księży Werbistów w Górnej Grupie. Głównym celem tego domu była praca wychowawcza – przygotowywanie przyszłych misjonarzy, formacja braci zakonnych (postulat i nowicjat), a następnie drukowanie i kolportaż czasopism misyjnych. W 1924 r. otworzono gimnazjum. Rok szkolny rozpoczęto z 70 uczniami z czterema klasami gimnazjalnymi (od V do VIII oraz I i II klasa nowego ustroju). W 1926 r. gimnazjum otrzymało pełne prawa państwowe. Pierwsza matura odbyła się w roku szkolnym 1933/1934. Początek istnienia Górnej Grupy to nieustanna rozbudowa klasztoru, ponieważ coraz więcej młodzieży zgłaszało się do Niższego Seminarium. Jedynie wybuch II wojny światowej przeszkodził w wybudowaniu ostatniego, północnego skrzydła zamykającego budynek w czworokąt. W roku, w którym Sługa Boży kl. now.  Leon Hirsz SVD wstąpił do Niższego Seminarium w Górnej Grupie – w 1931 r. – uczyło się 143 uczniów oraz było 12 księży, 17 braci, 10 braci nowicjuszy i 18 postulantów. W czerwcu 1939 r. było w Niższym Seminarium 236 uczniów.

Górną  Grupę opuszczają bracia zakonni udający się na misje. Pierwszy misjonarz wyjechał w 1926 r., a w następnych latach po kolei następni misjonarze.

3 lipca 1931 r. również otwarto drukarnię w tym celu aby drukować liczne czasopisma misyjne. W Górnej Grupie były wydawane: Nasz Misjonarz, Skarb Rodzinny, Mały Misjonarz, Kalendarz Słowa Bożego, Kalendarz Małego Misjonarza. Ich celem było propagowanie idei misyjnej wśród ludu oraz rozwój życia moralnego. Drukarnia została zniszczona przez władze nazistowskie w 1939 r. Ponownie została uruchomiona w 1988 r.

3 września 1939 r. klasztor zajęły wojska niemieckie, a w listopadzie zamieniono klasztor na obóz internowania dla 95 księży. Po wyzwoleniu w 1945 r. księża werbiści znowu powrócili do klasztoru. W 1946 r. reaktywowano szkołę. W tym roku naukę podjęło 49 uczniów. W 1948 r. odbyły się uroczystości pierwszych święceń kapłańskich i wręczenie krzyży dla  misjonarzy udających się do krajów misyjnych.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes