Modlitwy

Home »  Modlitwy

Wszechmogący wieczny Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i miłości. Ty jesteś miłością. Każdy, kto trwa w miłości , w Tobie mieszka, a Ty w nim. Słowo Twoje jest prawdą, Ty jesteś radością i pokojem tych , którzy Tobie ufają, wypełniają Słowa Twoje, idą za Tobą i Tobie oddają swoje życie.

Prosimy Ciebie za wstawiennictwem wiernego Sługi Twego męczennika Leona Hirscha o łaskę …………, o którą pokornie ośmielamy się prosić poddając się Twojej woli. Daj nam wytrwać przy Tobie, Tobie z miłością służyć i nieść naszym braciom i siostrom nadzieję od Ciebie pochodzącą i świadczyć o Tobie wobec współczesnego świata.
Prowadź nas przez różne koleje naszego życia. Wspieraj nas swoją łaską i błogosławieństwem tu na ziemi, byśmy mogli w wieczności oglądać Ciebie twarzą w twarz. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna, a naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen

Autor: Br Zbigniew Joskowski OFMConv

 


 

Panie Boże, nasz najlepszy Ojcze, Ty w każdym czasie ukazujesz swoją miłość ojcowską, a w świecie rozdartym przez walki i niezgodę czynisz człowieka gotowym do pojednania. Męczennicy za wiarę, wynoszeni do chwały ołtarzy, są znakiem zwycięstwa dobra nad złem, przebaczenia nad terrorem i przemocą. Ciebie, Boże Ojcze, prosimy, aby prace, jakie podejmujemy w nowym procesie beatyfikacyjnym Polskich Męczenników, zostały pobłogosławione – i Twoją mocą, i Twoją miłością. Niech męczeńska śmierć naszych rodaków w nieludzkim czasie, na ziemi, która stała się także nieludzka za sprawą nienawiści, była znakiem pojednania, a dla nas rękojmią Twojego, Ojcze, miłosierdzia.
Prosimy Cię zatem, abyś umocnił nas w wiernej służbie Tobie, chwała zaś Męczenników, myślimy nade wszystko o tak bliskim nam N.N, Twoim Słudze, którą potwierdzi Chrystusowy Namiestnik, niech oznacza dla nas dar czasu, który na nowo czynisz swoim, a dzięki miłości czynisz także naszą ziemię przestrzenią swojej nowej z nami i dla nas obecności. Niech to sprawi Chrystus, który jest koroną Świętych, i Pani nasza, Królowa Męczenników. Polecamy to Tobie, Dobry Ojcze, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze Nasz… Zdrowas Maryjo…. Chwala Ojcu….

 


Boże w Trójcy Jedynny, ” nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie swoje za przyjaciół swoich”. Oto wpatrzeni w wielką miłość naszego Sługi Bożego, nowicjusza werbistę, który w obronie wiary, swojego powołania, wierny obranej swojej drodze życia zakonno-misyjnego oddał swoje życie w czasie II wojny światowej. Prosimy o łaskęjego beatyfikacji. Niech heroiczne świadectwo jego życia wspomoże nas w naszym misyjnym zaangazowaniu w Kościele. Niech umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość oraz stanie się siła do wzrostu Kościoła na ziemi. Zaś łaska wyniesienia go na ołtarze niech się przyczyni do naszego uświęcenia. Amen

źródło: http://www.seminarium.org.pl/meczennicy/hirsz/hirsz.html

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes